Ons nieuwe gebouw voor scholen, zorg, sport en de wijk

Het verhaal en de visie -  De Tirrel

Op het terrein van De Twaalf Hoven wordt een uniek project gerealiseerd. De Tirrel een gebouw voor zorg, onderwijs, sport en vrije tijd op één locatie. Onze school zal daar een mooi plek krijgen, waardoor onze kinderen in mooi, veilig en overzichtelijk gebouw naar school kunnen gaan. Ze komen terecht in een rijke omgeving, waar ze een schat aan ervaringen op kunnen doen:   Waarom de Tirrel voor kinderen.pdf
Ideeën zijn in het tweede half jaar van 2016 uitgewerkt in plan. Daarna zijn tal van aspecten gestart en worden nader uitgewerkt. We houden u via onze website en de site van de Tirrel  op de hoogte. 
Het gebouw zal er naar verwachting eind 2019 staan.

De Tirrel

De Tirrel is een Gronings woord. Het betekent erg levendig. Deze betekenis past bij de visie en filosofie achter het project. Een levendige plek in de wijk waar iedereen altijd terecht kan. Kinderen houden ouderen actief, ouderen houden kinderen betrokken. Kinderen doen een schat aan extra ervaringen op in een gebouw waar meer is dan alleen een school.  
 

Ook onze kinderen hebben meegedacht over de Tirrel

       
  

Voor nieuwsbrieven en up dates zie de volgende bestanden:

Hartelijk welkom op de website van onze school!

Op deze site krijgt u een doorkijkje van onze school. U kunt informatie krijgen over veel verschillende zaken. We hopen dat u ontdekt dat de kinderen met plezier naar onze school gaan. En dat u leest dat ze bij ons zijn om veel te leren, zodat ze goed zijn voorbereid op het vervolgonderwijs en dat ze succesvol kunnen deelnemen in de maatschappij. 

En dat u ook hebt gemerkt bij het lezen op onze site dat bij ons het sociaal welbevinden van de kinderen een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen. 

Hopelijk ontdekt u ook dat het team op De Piramiden wordt gevormd door deskundige en enthousiaste leerkrachten, dat we moderne methodes inzetten en dat we een positieve, professionele cultuur hebben. 

We vinden het nog veel belangrijker dat u dat zelf kunt ervaren. Maak daarom een afspraak en kom bij ons langs. Dan kunt u het met ons delen. 

Graag tot ziens, 

Siep Smidts

Directeur

0595 - 442070

s.smidts@vcpong.nl

Een (nieuwe/andere) school kiezen voor uw kind?

De basisschool maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind. Daarom is het belangrijk bij de keuze van de school niet over één nacht ijs te gaan en u goed te laten informeren over wat voor onderwijs de school biedt en vanuit welke visie. Dat voorkomt misschien teleurstellingen in de loop van de schooltijd. 

Zit uw kind eenmaal op een basisschool, dan vinden we het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt en het onderwijs ontvangt dat hij/zij nodig heeft. Het kan gebeuren dat u als ouder ontevreden bent over het onderwijs dat uw kind op school ontvangt of over de wijze waarop de leerkracht/school met u of uw kind omgaat. We vragen u dat eerst met de leerkracht te bespreken. Komt u met hem/haar niet uit, vraag dan een gesprek aan met de directie.

Soms zien ouders in zo’n situatie geen andere oplossing dan hun kind over te laten plaatsen naar een andere school. Het overplaatsen van een kind naar een andere school is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis en blijkt ook niet altijd de juiste oplossing. Daarom zijn we als scholen in het dorp Winsum heel terughoudend met het inschrijven van kinderen van een andere school in Winsum. We hebben als directies van de vijf basisscholen in het dorp Winsum afspraken gemaakt hoe we met dergelijke situaties omgaan. Dit in het belang van uw kind. 

Wat houden die afspraken in?

-          Het door de ouder gesignaleerde probleem moet met betreffende leerkrachten en directie van de huidige school zijn besproken én de school moet de mogelijkheid hebben gehad hier iets mee te doen. De directie van een mogelijk nieuwe school in Winsum gaat pas met een ouder over plaatsing in gesprek als de huidige school van het kind door de ouder op de hoogte is gebracht van het feit dat hij/zij uitkijkt naar een andere school.

-          We plegen als scholen in het dorp Winsum hoor- en wederhoor; als een ouder zich meldt bij een andere school met het verzoek tot plaatsing neemt de benaderde school contact op met de huidige school van het kind om de zienswijze van deze school te vernemen op de aanleiding van het verzoek van de ouder.

-          Mocht blijken dat de huidige school en de ouder uiteindelijk geen mogelijkheden meer zien om in goede samenwerking de situatie te verbeteren, dan onderzoekt de school waar de  ouder zich heeft gemeld of het kind op de school kan worden geplaatst. Inzage in het dossier van het kind is daarbij doorgaans gewenst. Ouders moeten hier wel toestemming voor geven. De ‘nieuwe’ school kan inzage in het dossier als voorwaarde stellen om een aanvraag in behandeling te nemen.

-          De ontvangende school heeft in ieder geval 6 weken de tijd om een besluit te nemen over de aanmelding en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. Uw kind blijft in deze periode ingeschreven op uw huidige school. De ontvangende school schrijft uw kind pas in na het definitieve besluit tot plaatsing.